آنی- آنی لغو دوره مدیریت ابزار اطلاعات سازمانی
با سلام و احترام . دوره مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی به علت به حد نصاب نرسیدن لغو می گردد.
ارسال شده در: 1395/09/14 - 13:12