تغییر در ساعت آزمون توجیهی بدو خدمت
با سلام
به اطلاع فراگیران دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت می رساند. با توجه به درخواست تعداد زیادی از فراگیران آزمون دوره مذکور در همان تاریخ قبلی 95/08/15 از ساعت 10 به 12 تغییر یافته است.
لذا آزمون روخوانی و روان خوانی پس از پایان آزمون ساعت 13 برگزار خواهد شد.
ارسال شده در: 1395/08/13 - 00:37