کاربر
 
 
فرآیند ثبت نام
مدیریت امنیت اطلاعاتدوره آموزشی مدیریت امنیت اطلاعات.rar
حسابداری تعهدی حسابداری تعهدی.pdf
حسابداری دولتی، اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای تملک.rar
مدیریت استرس (بهداشت روانی کارکنان)مدیریت استرس- دکتربلوکی.pdf
قانون وصول برخی از درآمد های دولت قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين.ppt
اصول و مبانی مدیریت و سازمانrezaeian.pdf
توجیهی بدو خدمتtojihi95.rar
توجیهی بدو خدمتتوجیهی مرداد95.rar
چگونگی تدوین طرح های پژوهشیدوره روش تحقیق.ppt
سازمان جهانی تجارت(WTO)wto.ppt
Data pager
Data pager
rtl
Page size:
PageSizeComboBox
select
 64 items in 7 pages

مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

نشانی: بیرجند، خیابان شهید محلاتی -خیابان 22 بهمن - ساختمان شماره 2 استانداری 





اسماعیل تقی زاده
تلفن: 31272381






رضا اکبری
تلفن: 31272382
  






طاهره فنودی
تلفن: 31272482







قدسیه خاوری
تلفن: 31272481









اعظم میابادی
تلفن: 31272483

سعید حسن زاده
تلفن: 31272383