کاربر
 
 
فرآیند ثبت نام
امور مالی مسئولان دفاترPresentation1 (2).pdf
حسابرسی دولتیحسابرسی دولتی.rar
حسابداری دولتی، اعتبارات هزینهحسابداری_اعتبارات_هزینه_ای_مرداد(1).pdf
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی جزوه دوره آموزشی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی استاد دکتر حبیب ا.. نخعی.pdf
مدیریت امنیت اطلاعاتدوره آموزشی مدیریت امنیت اطلاعات.rar
حسابداری تعهدی حسابداری تعهدی.pdf
حسابداری دولتی، اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای تملک.rar
مدیریت استرس (بهداشت روانی کارکنان)مدیریت استرس- دکتربلوکی.pdf
قانون وصول برخی از درآمد های دولت قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين.ppt
اصول و مبانی مدیریت و سازمانrezaeian.pdf
Data pager
Data pager
rtl
Page size:
PageSizeComboBox
select
 68 items in 7 pages

مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

نشانی: بیرجند، خیابان شهید محلاتی -خیابان 22 بهمن - ساختمان شماره 2 استانداری 

اسماعیل تقی زاده
تلفن: 31272381


رضا اکبری
تلفن: 31272382
  


طاهره فنودی
تلفن: 31272482قدسیه خاوری
تلفن: 31272481

اعظم میابادی
تلفن: 31272483

سعید حسن زاده
تلفن: 31272383