کاربر
 
 
فرآیند ثبت نام
تغییر در برنامه کلاس جعل اسناد - 1396/02/31
آنی- آنی برگزاری دوره آموزشی ارتباطات مردمی (ویژه مدیران و کارشناسان روابط عمومی)با تدریس استاد مجرب کشوری - 1396/02/08
شیوه نامه آموزشی سال 1396 - 1396/02/03
برنامه آموزشی اردیبهشت 96 - 1396/02/03
آنی- آنی ثبت نام دوره های آموزشی هفته اول اردیبهشت - 1396/01/29
جزوه دوره آموزشی مدیریت امنیت اطلاعات - 1395/12/19
آنی-آنی لغو دوره آموزشی آسیب شناسی خانواده - 1395/12/14
آنی- آنی لغو دوره آموزشی قانون مالیات بر ارزش افزوده - 1395/12/05
فایل آموزشی دوره قانون برنامه و بودجه در خصوص اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای - 1395/11/30
آنی- آنی قابل توجه فراگیران محترم دوره آموزشی تنظیم قراردادها - 1395/11/26
جزوه دوره آموزشی حسابداری تعهدی - 1395/11/25
جزوه دوره آموزشی حسابرسی (2) - 1395/11/19
آنی-آنی لغو دوره آموزشی قانون کار و تامین اجتماعی - 1395/11/16
قابل توجه فراگیران محترم دوره آموزشی قانون برنامه و بودجه در خصوص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای - 1395/11/16
آنی-آنی برگزاری دوره آموزشی حسابداری تعهدی با تدریس استاد مجرب کشوری - 1395/11/11
مدیریت امنیت اطلاعاتدوره آموزشی مدیریت امنیت اطلاعات.rar
حسابداری تعهدی حسابداری تعهدی.pdf
حسابداری دولتی، اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای تملک.rar
مدیریت استرس (بهداشت روانی کارکنان)مدیریت استرس- دکتربلوکی.pdf
قانون وصول برخی از درآمد های دولت قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين.ppt
اصول و مبانی مدیریت و سازمانrezaeian.pdf
توجیهی بدو خدمتtojihi95.rar
توجیهی بدو خدمتتوجیهی مرداد95.rar
چگونگی تدوین طرح های پژوهشیدوره روش تحقیق.ppt
سازمان جهانی تجارت(WTO)wto.ppt
Data pager
Data pager
rtl
Page size:
PageSizeComboBox
select
 64 items in 7 pages

مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

نشانی: بیرجند، خیابان شهید محلاتی -خیابان 22 بهمن - ساختمان شماره 2 استانداری 

اسماعیل تقی زاده
تلفن: 31272381


رضا اکبری
تلفن: 31272382
  


طاهره فنودی
تلفن: 31272482قدسیه خاوری
تلفن: 31272481

اعظم میابادی
تلفن: 31272483

سعید حسن زاده
تلفن: 31272383