برگزاری سه دوره آموزشی شغلی به صورت مجازی با تخفیف 25 درصد شهریه

 

مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری با توجه به شرایط فعلی و به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و رفاه حال فراگیران محترم در نظر دارد با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند 3دوره آموزشی شغلی را با 25 درصد تخفیف شهریه به صورت مجازی و با استفاده از سامانه www.laubir.ac.ir/vcبرابر برنامه زمان بندی پیوست برگزار نماید.

  متقاضیان ثبت نام نمایند.

 

 

برنامه (فایل پیوست)

 
ارسال شده در: 1399/04/25 - 08:56