بـــرگــزاری دوره آمــوزشــی به صورت مــجازی و با تخفیف 20 درصد شهریه

مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری با توجه به شرایط فعلی و به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و رفاه حال فراگیران محترم در نظر دارد با همکاری جهاد دانشگاهی استان دوره آموزشی "چگونگی تدوین طرح های پژوهشی "  را به مدت 8 ساعت با تدریس آقای دکتر جراحی با 20 درصد تخفیف شهریه به صورت مجازی و با استفاده از سامانه امجد برابر برنامه زمان بندی ذیل برگزار نماید.

 متقاضیان ثبت نام نمایند.

ضمنا مطابق ضوابط، مهلت انصراف از دوره ها نیز تا یک روز (24 ساعت) قبل از شروع دوره می باشد.

زمان برگزاری : شنبه 99/03/24 و یکشنبه 99/03/25

ساعت برگزاری: 11-08

راهنمای استفاده از سامانه امجد پیوست می باشد.

 
ارسال شده در: 1399/03/17 - 08:25