شماره حساب وجوه درآمدهای اختصاصی سازمان

بسمه‌تعالي

مسئولین محترم آموزش دستگاه های اجرایی استان 

 

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص)

    با احترام و دعای خیر ، در اجرای بند ( ب ) ماده 17 قانون برنامه ششم توسعه و دستورالعمل خزانه داری کل کشور ، بدینوسیله شماره حساب و شناسه واریز حساب تمرکز وجوه درآمدهای اختصاصی این سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد شایسته است ترتیبی اتخاذ گردد که هزینه های آموزشی حتما بر اساس شناسه درج شده به حساب مربوطه واریز گردد .

درج شناسه پرداخت در کلیه فیش ها الزامی است .

 

نام استان

عنوان شماره حساب

شماره حساب تمرکزی

شناسه استان خراسان جنوبی

خراسان جنوبی

تمرکز وجوه درآمدهای اختصاصی سازمان برنامه و بودجه کشور


4001004503025663


378.004.580.102.500.000.000.000.000.080

شماره شبا

IR700100004001004503025663

 

                                      

                                                                                                                                                               مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان

 
ارسال شده در: 1397/07/07 13:51:39