ميزگرد تخصصي نقش آموزش در بهره وري

مدیریت مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در نظر دارد میزگرد تخصصی نقش آموزش در بهره وری  را با همکاری مرکز آموزش مدیریت دولتی ، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان ملی بهره وری در روز چهارشنبه مورخ97/03/09 از ساعت 9 الی 11 در سالن اجتماعات سازمان برگزار نماید.

گفتنی است، این میزگرد با توجه به اهمیت جایگاه آموزش در توانمند سازی کارکنان و ارتقاء شاخص بهره وری و افزایش کمیت و کیفیت خدمات و تولید ملی با حضور صاحب نظران این حوزه برگزار خواهدشد.

 
ارسال شده در: 1397/03/06 11:45:53