دیدار مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

   در راستای گسترش فعالیتهای مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری در سطح بخشهای غیردولتی و موسسات آموزشی در مورخه 02/03/97 جناب آقای فرنگی نوفرست مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به اتفاق تعدادی از همکاران ،  دیداری با جناب آقای دکتر هاشمی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و جناب دکتر رخشانی معاون اداری و مالی و پشتیبانی دانشگاه داشتند.

   ابتدا جناب آقای فرنگی نوفرست مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ؛ ضمن بیان جایگاه ويژه مرکز در اجرای ماموریتهای توانمندسازی مدیران و کارکنان دولت افزودند؛ مرکز آموزش و پژوهش علاوه بر تعاملات گسترده ای که با دانشگاه ها و سازمانهای دولتی در حوزه کاری خود دارد علاقمند به بهره گیری از پتانسیلهای آموزشی، پژوهشی و مشاوره مدیریت با موسسات و بخشهای غیر دولتی می باشد و اظهار امیدواری کردند که با هم اندیشی حوزه های تخصصی مرکز و مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی برنامه نوین آموزشی مشترک با رویکرد به ماموریتهای مرکز تا پایان سال جاری ، طراحی و اجرا گردد.

  گفتنی است در ادامه جلسه جناب آقای دکتر هاشمی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند نیز ضمن اظهار خرسندی از فرصت در اختیار، به بیان اهم فعالیتهای دانشگاه که همواره با بهره گیری از فضاهای استاندارد و اساتید بنام دانشگاه است، پرداختند و در خاتمه آمادگی دانشگاه را برای همکاری های دوجانبه در حوزه برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی ويژه مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی در سطوح مختلف اعلام داشتند.

   در ادامه به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های موجود و گسترش همکاری های متقابل آموزشی تفاهم نامه همکاری علمی آموزشی بین دو طرف منعقد و مبادله گردید . 


جلسه در خاتمه با ذکر صلوات پایان یافت.


 
ارسال شده در: 1397/03/03 09:58:36