آنی- آنی قابل توجه فراگیران محترم دوره های آموزشی خلاصه سازی و فن بیان و آیین سخنوری
با سلام  و احترام
 دوره آموزشی خلاصه سازی مکاتبات و نوشته های اداری به علت مشکل پیش آمده برای مدرس دوره لــغــو می گردد و دوره آموزشی فن بیان و آیین سخنوری با تدریس آقای دکتر سام خانیان  برابر برنامه زمانبندی ذیل برگزار می گردد.
زمان برگزاری دوره آموزشی فن بیان و آیین سخنوری : روز شنبه 22 اردیبهشت ماه ساعت 8 تا 14 و 16:30 تا 20
مکان برگزاری : سایت اداری- سالن آموزش مدیریت درمان تامین اجتماعی
 
ارسال شده در: 1397/02/15 - 14:04