مراسم تودیع و معارفه مدیر آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ مراسم تودیع و معارفه مدیر آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان ظهر روز یکشنبه مورخ 1397/02/02در محل دفتر رئیس سازمان برگزار شد.

  در این مراسم  محمد فرنگی نوفرست به عنوان مدیر آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان معرفی و از زحمات کوروش آموزگار  مدیر پیشین تشکر و قدرانی شد .

 

 

 

 
ارسال شده در: 1397/02/05 10:03:09