آنی- آنی لغو دوره های آموزشی آشنایی با اندیشه سیاسی و مدیریتی امام خمینی و آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری
با سلام و احترام
دوره های آموزشی "آشنایی با اندیشه سیاسی و مدیریتی امام خمینی" و "آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری " به علت به حد نصاب نرسیدن لغو می گردد.
 
ارسال شده در: 1396/11/04 - 10:50