لغو دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی(اداره امور کارکنان)

با سلام 

دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی به علت به حد نصاب نرسیدن لغو می گردد.

 
ارسال شده در: 1396/10/06 09:38:12