برگزاری دوره آموزشی عکاسی و فیلمبرداری در روابط عمومی

به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های موجود و گسترش توانمندی های مدیران و کارکنان روابط عمومی ، این مدیریت در نظر دارد با همکاری شرکت خدمات سینمایی مونس دوره آموزشی " عکاسی و فیلم برداری در روابط عمومی "را با هدف ارتقاء سطح مهارتی کارمندان در بخش فیلم سازی برابر برنامه زمان بندی ذیل برگزار نماید.

کل مجموعه دوره 48 ساعت است و در پایان دوره تیم های 4 نفره به تولید مستند های 3 تا 10 دقیقه ای خواهند پرداخت . بخش عمده ای از دوره کار عملی است و هر تیم ملزم به همراه داشتن یک دوربین تصویر برداری در تمام مدت برگزاری دوره می باشند.

با عنایت به محدودیت زمان و مکان برگزاری به منظور امکان برنامه ریزی مناسب ، متقاضیان شرکت در دوره  حد اکثر تا تاریخ 29/08/96  ثبت نام نمایند.

روز و تاریخ برگزاری

ساعت برگزاری

مدرس دوره

روز و تاریخ برگزاری

ساعت برگزاری

چهار شنبه 01/09/96

08-12

آقای محمد احسانبخش

مستند ساز و رئیس هیات مدیره شرکت سینمایی مونس

سه شنبه 21/09/96

08-12

سه شنبه 07/09/96

08-12

چهارشنبه 22/09/96

16-20

چهارشنبه 08/09/96

16-20

دوشنبه 27/09/96

16-20

شنبه 11/09/96

16-20

سه شنبه 28/09/96

08-12

یکشنبه 12/09/96

16-20

16-20

دوشنبه 20/09/96

16-20

چهار شنبه 29/08/96

08-12

مکان برگزاری : سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خیابان محلاتی

 
ارسال شده در: 1396/08/23 - 10:36