تغییر آدرس مجتمع آموزشی پادمیرا

با توجه به جابجایی ساختمان مجتمع آموزشی پادمیرا ، نشانی و تلفن آن مجتمع به آدرس خیابان مدرس ، مدرس 15 پلاک 17 و تلفن 32239440 برای اطلاع اعلام می گردد . 

 
ارسال شده در: 1396/08/21 09:48:21