آنی - آنی لغو دوره های آموزشی آموزش الکترونیکی ، رضایت شغلی، اقتصاد مقاومتی 1وآشنایی با قانون دیوان محاسبات
با سلام
دوره های آموزشی رضایت شغلی ، اقتصاد مقاومتی 1، آشنایی با قانون دیوان محاسبات به علت به حد نصاب نرسیدن لغو می گردد.
 
ارسال شده در: 1396/08/03 - 13:41