کاربر
 
 
لینک سامانه بانک اطلاعاتی
عوامل نظام فنی ، اجرایی
4 دوره آمــوزشــی ویژه مدیران برگزار می گردد - 1399/06/31
3 دوره آموزشی به صورت مجازی با تخفیف 20 درصد شهریه برگزار می گردد - 1399/06/24
اطلاعیه - 1399/06/23
اطلاعیه آموزشی - 1399/06/15
دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت ویژه کارکنان پارک علم و فناوری استان برگزار گردید - 1399/06/12
دوره های آموزشی روانشناسی خانواده و آسیب شناسی خانواده به صورت غیرحضوری و کلاس آنلاین برگزار گردید - 1399/06/12
2 دوره آمــوزشــی ویژه مدیران برگزار می گردد - 1399/06/11
بـــرگــزاری 3 دوره آمــوزشــی شغلی به صورت مــجازی و با تخفیف 20 درصد شهریه - 1399/06/01
فایل آموزشی دوره غیرحضوری آداب و اسرار نماز - 1399/05/25
برگزاری دوره آموزشی آداب و اسرار نماز به صورت آزمون آنلاین با تخفیف 25 درصد شهریه - 1399/05/25
برگزاری 2 دوره آموزشی شغلی به صورت مجازی با تخفیف 25 درصد شهریه - 1399/05/25
برگزاری سه دوره آموزشی شغلی به صورت مجازی با تخفیف 25 درصد شهریه - 1399/04/25
آنی آنی/ قابل توجه رابطین محترم و فراگیران دوره های آموزشی حضووری (لغو کلیه دوره های آموزشی حضوری) - 1399/04/22
فایل آموزشی دوره غیرحضوری حقوق شهروندی در نظام اداری - 1399/04/18
فایل آموزشی دوره غیرحضوری شناسایی و استفاده از ظرفیت های ذهنی - 1399/04/18
پول شویی پول شویی.pdf
آشنایی با قوانین و مقرات ناظر بر ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فسادارتقاء سلامت اداري و مبارزه با فساد26-3-99.pdf
مدیریت و برنامه ریزی پروژهدوره مدیریت کنترل پروژه تیر 99.rar
مدیریت بر مبنای هدفمدیریت بر مبنای هدف 99.pdf
حقوق گمرکی قوانین و مقررات گمرکی - اتاق بیرجند بهمن 98.pptx
تجزیه و تحلیل سیستم سیستم 5.pdf
مبانی مدیریت اسناد مدیریت اسناد.ppsx
مدیریت جلسات اداریfonoon.ppt
تربیت فرزندفرزند پروری 1.pdf
تجزیه تحلیل اداری تجزیه و تحلیل اداری.ppt
Data pager
Data pager
rtl
Page size:
PageSizeComboBox
select
 111 items in 12 pages

مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

نشانی: بیرجند، خیابان شهید محلاتی -خیابان 22 بهمن - سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی 

اسماعیل تقی زاده
تلفن: 31272381


مجتبی نوفرستی راد
تلفن: 31272382
  


طاهره فنودی
تلفن: 31272384سیده مریم موسوی
تلفن: 31272385

اعظم میابادی
تلفن: 31272383