کاربر
 
 
فرآیند ثبت نام
بـــرنــامــه اسفـنــد مــاه - 1396/12/02
دوره آموزشی مدیریت دانش بدلیل به حد نصاب نرسیدن فراگیران لغو می گردد . - 1396/11/23
آنی- آنی تغییر زمان برگزاری دوره محیط زیست و دولت سبز - 1396/11/19
آنی- آنی لغو دوره های آموزشی آشنایی با اندیشه سیاسی و مدیریتی امام خمینی و آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری - 1396/11/04
کارگاه توانمندسازی مدرسین منشور حقوق شهروندی - 1396/10/28
جزوه دوره آموزشی فرهنگ و اخلاق سازمانی - 1396/10/25
بـــرنــامه بـهـمــن ماه - 1396/10/24
لغو دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی(اداره امور کارکنان) - 1396/10/06
بـــرنــامــه دی ماه 1396 - 1396/09/25
دستور العمل اعتبار سنجی و تعیین صلاحیت مراکز و موسسات آموزشی - 1396/09/20
(فـــــوری) تغییر زمان برگزاری دوره اصول و مفاهیم سازماندهی (ویژه شهرستان طبس) - 1396/09/01
ثبت نام در دوره های آموزشی از طریق درگاه الکترونیکی پرداخت آنلاین - 1396/08/27
بــــــرنـــا مـــه آذر - 1396/08/25
برگزاری دوره آموزشی ویژه کارشناسان آموزش - 1396/08/24
برگزاری دوره آموزشی عکاسی و فیلمبرداری در روابط عمومی - 1396/08/23
فرآیند آموزش و توسعه منابع انسانی جزوه ISO10015.pptx
امور مالی مسئولان دفاترPresentation1 (2).pdf
حسابرسی دولتیحسابرسی دولتی.rar
حسابداری دولتی، اعتبارات هزینهحسابداری_اعتبارات_هزینه_ای_مرداد(1).pdf
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی جزوه دوره آموزشی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی استاد دکتر حبیب ا.. نخعی.pdf
مدیریت امنیت اطلاعاتدوره آموزشی مدیریت امنیت اطلاعات.rar
حسابداری تعهدی حسابداری تعهدی.pdf
حسابداری دولتی، اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای تملک.rar
مدیریت استرس (بهداشت روانی کارکنان)مدیریت استرس- دکتربلوکی.pdf
قانون وصول برخی از درآمد های دولت قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين.ppt
Data pager
Data pager
rtl
Page size:
PageSizeComboBox
select
 69 items in 7 pages

مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

نشانی: بیرجند، خیابان شهید محلاتی -خیابان 22 بهمن - ساختمان شماره 2 استانداری 

اسماعیل تقی زاده
تلفن: 31272381


رضا اکبری
تلفن: 31272382
  


طاهره فنودی
تلفن: 31272482قدسیه خاوری
تلفن: 31272481

اعظم میابادی
تلفن: 31272483

سعید حسن زاده
تلفن: 31272383